Sıkça Sorulan Sorular
2017-04-19 19:00:31
Soru :

Engelli öğrencilere ders muafiyeti uygulanmakta mıdır?

Cevap :

Ders muafiyeti uygulaması bulunmamakta olup, 08/10/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul karar uyarınca engelli öğrencilerin başvurmaları halinde öğrenciye varsa başvurdukları dersin eşdeğerinin verilmesinin sağlanmasına, bunun sağlanamaması durumunda ise ders programının bu konuda gelişen program ve teknik kullanılarak öğrenciye uyarlanması gerekmektedir.

 

İlgili yazı için tıklayınız.

2017-04-19 19:06:43
Soru :

Yüksek lisans ve doktora programlarında engelli öğrenci kontenjanı var mıdır?

Cevap :

Lisansüstü programlar Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre yürütülmekte olup, engelli öğrencilere yönelik bir hüküm bulunmamaktadır.

2017-04-19 19:16:37
Soru :

Engelli öğrencilere yatay geçiş ve özel öğrencilik konusunda uygulanan bir ayrıcalık var mıdır?

Cevap :

Engelli öğrenciler için uygulanmakta olan ayrı bir hüküm bulunmayıp, yurdumuzda bulunan yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçişler ve özel öğrencilik uygulamaları, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır. Konu ile ilgili olarak ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmanız gerekmektedir

Ad Soyad :
E-posta :
Görev :
Mesajınız :
: